مشکل عدد 38+1 در هرات

ارسال شده توسط نجیب الله «فاروقی» تحت دسته کارهای صنفی بنده

از چندی بدینسو­ پلیت های شماره39 بنا بر عدم تمایل شهروندان هرات تبدیل به یک معضل بزرگ اجتماعی گردیده است.

شماره 39 در مناسبات اجتماعي هرات، دارای بار معنایی منفی بوده و دامنگیر مسائل ناموسی میباشد، به همين دليل کسی حاضر نیست تا این شماره در پليت موترش موجود باشد.

هر چند چنین برخورد ها زاده تفکر و توهم افرادی از جامعه است که از سطع پایین آگاهی برخوردارند، تا آنجا که این موتر ها در بازار با قیمت بسیار پایین به فروش میرسد وحتی در اداره ترافیک مدت ها، بخاطر برخورد با این شماره موترها از پلیت شدن باز میمانند.

چرا 39­­؟

ادامه مطلب …

بدون نظر

کارهای عملی

ارسال شده توسط نجیب الله «فاروقی» تحت دسته کارهای صنفی بنده

در این بخش تمام کارهای صنفی بنده قرار خواهد گرفت

بدون نظر

سرنوشت زنان افغانستان طی ده سال گذشته

ارسال شده توسط نجیب الله «فاروقی» تحت دسته مطالب علمی

بعد ازسقوط دولت طالبان، وبوجود آمدن نظام به اصطلاح دیموکراسی، مردم افغانستان بخصوص زنها ، با امیدواری های زیاد به آینده وخوشبین به اینکه نظامی بوجود خواهد آمد که پاسخگوی خواستها ونیازهای اولیه آنها خواهد بود.

بعد از تشکیل حکومت مؤقت دولت انتقالی ورییس جمهورانتخابی سروصداهای زیاد به ارتباط حقوق وآزادی زنان به راه انداخته شد وادارات سمبولیک تحت عنوان وزارت امورزنان ،سازمان حقوق بشرمردم افغانستان وچندین اداره دیگراساس گزاری شد. ازهمان آوان تاسیس همان اداره ها تااکنون طوریکه شایسته یک زن مسلمان وافغان است به حقوق زنان رسیده گی ننموده اند وکسی نتوانسته حامی وپشتیبان اوباشد؛ فقط تمام فعالیت های آنها به چند سیمیناروکنفرانس خلاصه گشته وتصمیم های میانتهی برروی کاغذ گرفته شده که جامه عمل تاکنون نپوشیده است .

موسسات تحت عنوان حقوق زنان چون تمام تصامیم آنها از بیرون ازجانب کسانیکه شناخت درست از افغانستان وفرهنگ افغانی ندارند دیکته شده برای مردم قابل باورنیستند ونتوانستند دربین جامعه زنان راه باز نمایند ،فقط ازنام زن افغان ومحرومیت سؤ استفاده مادی میبرند بخصوص شهرهرات.

اگردرمرکز شهرها تااندازه جوحاکم برزنده گی زنان متفاوت است، وزن منحیث موجود فال عرض وجود نموده ،چنانچه درساحه تعلیم وتربیه ازمردان سبقت جسته است . اما درولسوالی ها وساحات دوردست وضع کاملآ معکوس بوده زنان از محدوده خانه حق بیرون شدن ندارند ومنحیث اسیر وبرده نگهداری میشوند.

درشرایط فعلی دراکثرمناطق منحیث متاع تحت عنوان (ازدواج) فروخته میشوند ومورد اذیت ،آزار وتنبیه بدنی قرار میگیرند ،وگاهی  اوقات بخاطر بعضی منازعات قومی به بدل داده میشوند .

متآسفانه نظام فعلی وسازمانهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر تا امروز نتوانستند با ارائه خدمات فرهنگی واجتماعی دراذهان مردم روشنی انداخته وشرایط را به نفع زنان تغیر داده باشند.

بدون نظر

مود یا رشد همجنس بازی

ارسال شده توسط نجیب الله «فاروقی» تحت دسته کارهای صنفی بنده

نشانه همجنس بازی در برخی ولایات به عنوان مود جدید استفاده میشود.

نصب یک نوع تسمه در عقب موتر ها،اخیرآ در کابل بسیار مود شده است، اما رانندگان نمیدانند که این نشانه از همجنس بازان در کشور های غربی است.

نظر شما درباره رشد فرهنگ بیگانه در افغانستان چیست؟

بدون نظر

فرمانده شبکه حقانی و لیست سیاه

ارسال شده توسط نجیب الله «فاروقی» تحت دسته مطالب علمی

وزیرخارجه ایالات متحده آمریکا امروز چهارشنبه بر اساس فرمان 13224 بدرالدین حقانی فرمانده شبکه تروریستی حقانی را به حیث دهشت افگن شناسایی نموده و آن را شامل لیست سیاه نمود.

مطابق این فرمان تمام دارایی و ملکیت بدالدین حقانی در حوزه قضایی ایالات متحده آمریکا که از آن، بدرالدین حقانی نفع میبرد و یا هر نوع انتقال پول به وی صورت میگیرد، مسدود گردید.

اطلاعیه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بیانگر این است که  این اقدام از هر نوع همکاری با افراد خطرناک جلوگیری خواهد کرد.

این در حالیست که سازمان ملل متحد بر علاوه اقدامات و قیودات داخلی آمریکا در مقابل بدرالدین حقانی، از همه کشور های شامل سازمان ملل متحد می خواهد تا از سرمایه، سفر و هر نوع معاملات تجاری با وی خود داری نمایند.

شبکه تروریستی حقانی به سرکرده گی بدرالدین حقانی در سدر تمام  فعالیت های شورشی در افغانستان قرار دارد که مسئوول حملات دهشت افگنانه وسیع است.

واشنگتن همواره گروه حقاني را متهم به چندين فقره آدم ربايي از جمله ربودن “ديويد رهاد” خبرنگار نشريه نيويورك تايمز در نوامبر سال 2008 مي كند، اين خبرنگار آمريكايي توانست در سال 2009 فرار كند و به كشورش بازگردد.

بدرالدین از جمله افرادی است که عضو شورای امیرام شاه بوده که همه فعالیت های شبکه حقانی (پاکستان) را کنترول کرده و در زمینه راه اندازی حملات در مناطق شمال شرقی افغانستان با شورشیان و جنگ­ جویان خارجی همکاری می نماید.

بدرالدین حقانی پسر جلال الدین حقانی، موسس شبکه تروریستی حقانی است، نزیرالدین حقانی و سراج الدین حقانی برادران وی میباشند که بر اساس فرمان 13224 کمیته 1267 تعزیرات سازمان ملل متحد شامل لیست سیاه گردیده اند.

شامل ساختن بدرالدین حقانی درلیست سیاه نشان دهنده یک مرحله پاسخدهی حکومت ایالات متحده آمریکا به تهدید های است که از سودی دهشت افگنان در افغانستان و پاکستان وجود دارد.

سایت مرتبط

سایت مرتبط

سایت مرتبط

 

بدون نظر

نسل فیس بوکی!!!

ارسال شده توسط نجیب الله «فاروقی» تحت دسته مطالب علمی

 

سلام دوستان عزیز!

مسعود«فريور» یکی از کارمندان ارشد رسانه سلام وطندار همرای مسؤولان رادیو صدای جوان درباره اطلاع دادن به چند تن از افرادیکه از انترنت موبایل استفاده مینمایند صحبت نموده بود.

 دیروز 10 حمل سال 1390 ده تن از محصلانیکه به انترنت موبایل دسترسی داشتند از طرف آقای فريور به رادیو صدای جوان دعوت شدند.

آقای فريور میخواست که یک نظرسنجی در باره استفاده انترنت از موبایل و چگونه استفاده کردن آن داشته باشد.

طوریکه خودم هم شامل آن لیست ده نفر بودم، تمام افرادیکه از انترنت  موبایل استفاده میکردنند فقط بخاطر سرگرمی چه در فیس بوک، یاهومیسنجر، گوگل وغیره بود، وبسیار کم وقت خود را صرف مطالب و راهای مینمودند که برای شان ارزش داشته باشد.

در این گرد همایی آقای فريورمیگفت که در دیگر کشورهای دنیا از فیس بوک بخاطر مسایل سیاسی، اقتصادی، تجاری  وغیره راهای مثبت استفاده میکنند، اما نمیدانم که چرا جوان های افغان ما همیشه دنبال سرگرمی و وقت گذراندن هستند، ومیگفت که نسل جدید را بنام نسل فیس بوکی نام نهادند.

طوریکه این محصلان میگفتند ما همه معتاد به انترنت شدیم،که اگر یک روز انترنت موبایل ما قطع باشد فکر میکنیم که یک چیزی را گم کردیم وهمیشه باید موبایل ما با انترنت فعال در دست ما باشد.

آقای مسعود فريور در باره موبایل «بلک بری» که مردم درآمریکا بیشتراز آن استفاده میکنند گفت که نام این موبایل را درآنجا «کراک بری» نهاده اند.(کراک یک نوع مواد مخدراست) یعنی افرادیکه ازاین نوع سیت موبایل استفاده میکنند معتاد به موبایل هستند وباید همیشه این موبایل در دست شان باشد واز آن استفاده کنند،وی همچنان میگفت که افرادیکه از موبایل های چون «اپل آی فون» و «بلک بری»استفاده میکنند باید برای شان حق بدهیم که معتاد به آن وانترنت آن باشند.

بدون نظر